Dagbesteding Abrona, Loosdrecht

Op ²²n van de mooiste locaties aan de Vuntusplas wordt in opdracht van “Abrona” een
woon-werkgroep gecre²erd. De bewoners (22 verstandelijk gehandicapten) zullen onder begeleiding hier wonen en een kleine jachthaven runnen.
Het terrein is ingericht met lig- en parkeerplaatsen, horeca en dagbestedingsruimten (914m²), waarboven zich aan een houten galerij de woonunits bevinden.
Door het gebruik van veel glas en hout en door de luchtige opstelling van de gebouwen staat het complex goed in verhouding tot de natuurlijke omgeving.
Al met al een unieke combinatie van wonen, werken en recreatie.

Categorie: Woningbouw commercieel

Details

  • 1.000 m2
  • voltooid