Architect Nieuwbouw nieuwe-haven-7-9 Naarden

Nieuwbouw woonhuis aan de monumentale stadsrand

Aan de stadsrand van deze monumentale vesting was de uitdaging een bestaand pand grotendeels te slopen en hiervoor een passende invulling te maken. Het ontwerp heeft geresulteerd in een stadse woning van 2 verdiepingen en een verspringende kap en goot. Via vides en daklichten valt het licht tot in de centrale hal en trappenhuis. De voorname entree heeft een bordes, de gemetselde bestaande poort blijft behouden als “dienstingang”. Ook de zijwanden zijn gemetseld en verder vind de nieuwe woning met klassieke kleuren en materialen z’n aansluiting bij z’n omgeving. Het 3D-model is gebruikt om tot het ontwerp en de presentatie te komen. Daarna is het professioneel bewerkt door Peter Witte tot een realistische fotomontage van een nog te bouwen huis!

Categorie: Woningbouw particulier

Details

  • 800 m3
  • voltooid